Волята на Бог/Тема 143

Скъпи Сродни Души, тема 143 от поредицата „Волята на Бог“ е Проклятия – част 2.

Скъпи Мой деца, продължаваме с темата за Проклятия и Магии, днес ще Споделя начините за изчистване на тези неволни Тежести с които само си вредите, без да можете да си помогнете, напротив, единствено се хвърляте във Пропаст от която трябва съзнателно да излезете, за да направите каквато и да е Промяна във вас и на всички около вас. Тук ще Споделя Молитва, с която ще започна.

Молитва от Бог за Изчистване на Проклятие
/чете се на коленичил и запалена свещ/

Господи, Боже наш!
ТИ Който си на Небето!
ТИ Който си винаги с нас, на Теб се Молим и от Теб Просим да ни Дариш Мир и Спокойствие, Дари ни Боже Свободата да бъдем Истински, като Господи те Молим да ни Дариш и Чистотата от която се нуждаем, но Господи Помогни ни да Осъзнаем всичко, така че Господи да не допуснем отново тези грешки, Помогни ни Господи, като Влееш Твоя Дух в нас и ни Изчисти, защото Господи ние сме много Грешни, Проклинахме и ни Проклеха, изрекохме думи от които искаме да се Отърсим, но не знаем Господи колко много сме навредили, защото сме твърде много обремени от нашето себелюбие, Помогни ни Господи да се Освободим от робството на ЕГОТО и ни Дари Чистотата от която имаме нужда. Дари ни Господи и Осъзнатостта, да можем и чуем Твоите Думи, защото Господи, ТИ ни Каза, но ние все сме обърнати към нас, а Господи, без Теб не можем нищо и ТИ за нас си Все. ТИ Господи знаеш нашите Прегрешения и това да се Изчистим и Освободим от тях.

Господи, ТИ Който си на Небето!
На Теб се Молим и от Теб Просим!
Помогни ни Господи да се Осъзнаем, Покажи ни къде грешим и Господи знай, че се вричаме в Тебе и на Теб се уповаваме, да можем да бъдем това което ТИ Господи Искаш от нас. Помогни да бъдем Твой Истински Служители, които Чуват и Виждат това което си ТИ, това което искаме и ние Господи, да бъдем, Чистота и Светлина, но заблудени от многото Прегрешения, не знаем как да сторим това, заради това на Теб Разчитаме и на Теб се Молим, Помогни ни да можем да бъдем това което СИ ТИ, Помогни ни да се Освободим от тези Проклятия и ни Научи да сме Светлина, да можем Господи да Светим, така както ТИ ни Огряваш всеки ден, Помогни ни Господи да сме Смирени, за да можем да бъдем Истинска Светлина. Много грешки допуснах и няма ден в който да не съм Прегрешил, но ТИ Господи Усещаш моето желание, знаеш че съм цял Твой, заради това на Теб се Осланям и на Теб Разчитам, за Всеки си Отредил Светлина, и Моля, Господи и мен да Осветиш, така както съм заслужил, но Господи знай, че няма да спра да ТЕ Моля, защото Греша всеки ден и всеки ден имам нужда от Теб, така както въздух и храна, така и ТИ Господи, нахрани ни с Твоята Мъдрост Просвети, Накарай ни да усетим всяка наша Грешка, за да може Господи да сме Светлина, вложи Духа Божи, Вложи Изпитанията които заслужавам, но Господи, Моля те за лекота, защото Душата ми Иска това, а ние Господи все повече ще се стараем, това е най-важно за нас. Господи винаги ни Напомняй, защото сме слепи и глухи за Теб, ТИ винаги Господи ни Учиш, Показваш това което е важно за нас, но Господи, ние все сме недоволни, все виним Теб, но Господи нашата глупост край няма, заради това разчитаме на Теб, все Господи ни Показваш, какво е да си в Светлина, какво е да Обичаш Истински и да постигнеш Щастието за което ни Каза. Господи, изпитваме затруднение, все търсим лекота, но ТИ Господи, ТИ си Този Който Знае, от какво имам нужда в този час, заради това Господи на Теб се Осланям, на Теб се Оставям, Прави това което е важно за мен. Господи, недей да ни Съдиш, защото не знаем как да сторим това, заради това Господи Твоите Ръце са Чисти и ние искаме да сме в Тях, Поеми ни като Твой Чада и ни Умий с Твоята Любов, нека и Ангелите Светли ни Помогнат, защото Господи и пред Тях сме Грешни, все гледаме за нас. Господи, Прости ни всяка наша Грешка, Изчисти ни от цялата Тъма, защото Господи в Теб се вричаме и на Теб се надяваме, Стори това което е важно за нас, а ТИ Господи Вложи и Цялото, защото сме Грешни и пред тях, Вложи всяка Любов във Всичко и Всеки, така както ТИ Господи Гледаш на нас, Изчисти ни и ни Обуй в Твоята Вяра, без нея сме загубени и все Грешим, Вложи и Частицата Божествена, Която все пъдим от нас, гоним ТЕ и ТЕ обиждаме, съдим и виним. ТИ Господи с Твоята Милост, Спаси ни и ни Води, защото Господи всеки има нужда от Тебе, така както овчар води стадо, така и ТИ Господи Поведи ни, като наш най-истински Овчар, Пази ни от многото Прегрешения и винаги ни Води, а ние Господи пред Тебе коленичим и търсим Твоята Свобода, защото ние сме тези които се обричаме и ние сме тези които търсим Свобода, Освободи ни и ни Води, никога повече да не изричаме никакви тъмни Слова, Води ни да бъдем Цяло, всички да сме Едно. ТИ Господи си Всичко за нас и на Теб се Уповаваме, на Теб Господи дарове пренасяме и това съм самия аз, оставям се в Твоите Ръце, Води ме там където СИ, Води ме в Светлината, пък Господи, ако отново Прегреша, знай че отново съм станал сляп и немощен, защото ТИ Господи СИ Пожелал това, но Господи, Молим ТЕ, и коленичим пред Теб, никога не допускай да се отдалечим от Теб, не Допускай Господи да се нараняваме, Води ни винаги с Добро, Води ни към нашето Щастие, това което е важно и за Теб.

Господи, Твоята Воля да Бъде!
Слава Тебе!
Благодарим ТИ!
Амин! Аум! Аумен!

Тази Молитва ви я Дарих заедно с Ангел преди известно време, към нея, след тези три дни ще трябва да четете и още една, която вече е за Изчистване на оставащата Енергия.

Изчистване на Егрегори

В името на Отца и Сина и Светия Дух
Амин! Аум! Аумен!

Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради Молитвите на Твоята Пречиста Майка, на Преподобните и Богоносни наши Отци и на всички Светии, Помилуй нас!
Амин! Аум! Аумен!

Слава Тебе, Боже Наш, Слава Тебе!
Царю Небесни, Утешителю, Дух на Истината, Който си навсякъде и всичко Изпълваш. Съкровище на Благата и Подателю на Живота! Дойди и се Всели в нас и ни Очисти от всяка сквернота и Спаси Благий наши Души

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмертний, Помилуй нас(три пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков.
Амин! Аум! Аумен!

Пресвета Троице, Помилуй нас, Господи, Очисти нашите Грехове, Владико, Прости нашите беззаконията; Светий, Посети и Изцери немощите ни, заради Твоето Име.
Господи, Помилуй (три пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков.
Амин! Аум! Аумен!

Отче наш, Който си на Небесата! Да се Свети Твоето Име; да Дойде Твоето Царство; да Бъде Твоята Воля, както на Небето, тъй и на Земята; насъщния ни Хляб Дай ни днес; и Прости нам дълговете ни, както и ние Прощаваме на длъжниците си; и не Въведи нас в изкушение, но Избави ни от лукавия.

Молитва от св. Макарий Велики Към Господа

Боже Вечний и Царю на всяко създание, Който ме Удостои да достигна до тоя час: Прости ми Греховете, що извърших през този ден с дело, слово и помисъл, и Очисти, Господи, моята Смирена Душа от всяка сквернота на Плътта и Духа. И Дай ми, Господи, през тази нощ да имам спокоен сън, та като стана от Смиреното ми легло, да Благоугождавам на Твоето Пресвято Име през всички дни на моя живот и да Побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат. И ме Избави, Господи, от суетните помисли които ме оскверняват и от лоши пожелания. Защото Твое е Царството и Силата и Славата, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.
Амин! Аум! Аумен!

Тази Молитва я четете още три дни, като на третия ден ще умесите содена питка, тя трябва да е максимално Чиста, без никакви други Продукти, може да я занесете в Църква, за да четат за Здраве, но може и сами да направите това, достатъчно е да извършите същата Традиция както на Бъдни Вечер, само постни ястия, кадите вечерята, Молите се, Благославяте и НИ каните заричайки вечерята в знак на Благодарност към Нас, че Сме Изчистили Магиите и Проклятията. Сериозността ви към този Ритуал определя и вашата Благодарност, няма нищо случайно в този Ритуал, той е именно за това, да Изчистите всичко старо, ако искате може да включите в последните три дни преди ритуала и Молитвата която ви Дарихме с Ангел преди един ден, за Изчистване на всичко минало.

Скъпи Мой деца, имате начините и методите да се Изчистите, но по важното е след това да сте Осъзнати за всичко което вършите, както чрез Емоции, така и с думи, всяка дума която излиза от вас, носи съответната Енергия която повлиява на този към който е насочена, Осъзнаването на това, че може да навредите само и с една дума, трябва да ви накара да се следите, да не позволявате повече да вредите, защото Прошката, противно на това което знаете за Мен, не се Дарява безкрайно и това е нормално, ако някой умишлено върши злодеяния и иска непрекъснато Прошка, то АЗ и Всяка Светла Сила го оставяме да си навреди, за да може да му Помогнем, ако непрекъснато Прощаваме, то всичко ще е безсмислено, вие ще Грешите съзнателно и след което, Ние ще ви Изчистим – безсмислен кръговрат. Осъзнатостта идва днес, след като прочетете и двете Послания свързани с тази тема за Проклятия и Магии, знаейки, вие вече не можете да се оправдавате, ако си натрупате Карма с това, че сте вредили чрез мисъл, думи и действия, то Ние ще Простим до три пъти,. След което ще ви Оставим да си самонавредите, по този начин да ви Помогнем, ако Преценим, може да не ви Простим нито един път, ако преди това сте вършили тези злини съзнателно и се нуждаете непременно от Изпитанието което ще ви Помогне повече от Нашата Прошка,. Всичко е относително, всичко зависи от това, кое ще ви Помогне повече, дали Прошката или Изпитанието, най-често се нуждаете от Изпитания, за да може да бъдете още по-осъзнати, за да спрете съзнателно и несъзнателно да си вредите, това е важно и за вашите деца, ако вие се Промените, то ще Промените и тях, така този порочен кръг да си вредите се прекъсва с вас. Промяната на вашите деца е неизбежна, може да не я усетите веднага, но тя ще настъпи, дори и след като ви приберем, Енергиите са това което Променят, Приемайки се, вие Приемате тези Чисти Енергии, ставате по-чисти и Осъзнати, тези ваши Чисти Енергии се вливат и във вашите деца, вие сте Свързани, както Кръвно и Енергийно, така и при Нас, повлияването ви един от друг е неизбежно действие, което може да се забави единствено, ако вашите деца не са готови за тези Енергии, но рано или късно те ще бъдат готови, тогава тази Промяна която сте извършили вие, ще се случи и при тях, но много по-лесно. Това че си повлиявате един на друг остава все неразбрано, но трябва да Повярвате, за Енергиите няма граници, както при тока, вие сте свързани посредством Енергийни неразрушими Връзки, по тях, вместо ток, тече непрекъснат обмен на Енергии, те достигат до децата ви, ако те имат отворен канал за тези Енергии, ги приемат, отворения Канал е именно това, да са готови за тези Енергии, ако този Канал е затворен, то значи им пречи нещо друго което ще отработят, за да отворят и този Канал. Връзката е двупосочна, както при Ангел, той промени всеки един във неговата Фамилия, сега всички те се радват на прекрасни Взаимоотношения, Любов и Разбиране, така се случва при всички, Вярвайте и се Променяйте, така именно Помагате, не чрез пари и имоти, които са преходни, а чрез Енергиите които Усвоявате, които Променят трайно в положителна насока и вашите деца, Енергиите са важни, те са Истинско богатство което носи и Истинското Щастие. Замислете ако не си вредите помежду си, ако всеки излъчва само Светлина и Добродетели към вас, вие ще летите, ще изпълните всичките си мечти, Любовта ще бъде навсякъде и във всеки, ще се усещате като едно цяло, няма да има егоизъм, няма да има нещастни Хора, заради това Любовта е най-мощната Енергия, дори само с Любов може да се Промени всичко във вас, но разбира се, трябва да знаете да Обичате, колко и да ви е странно това, вие не знаете да се Обичате по Този Божествен Начин, знаете единствено за Мигновената Нарцистична Любов, която има много силна Енергия, но е нетрайна, рано или късно остава само Нарцисизъма, Казвали сме ви, че всички изпитвате само тази Любов, а Божествената Чиста Любов е трайна, не се повлиява от абсолютно нищо, и с нож да ви прободат, вие ще изпитате съжаление към този Човек, че си е навредил по този начин и си е нанесъл вреда която ще трябва да Изкупва, а не да го Проклинате и съдите, тази Любов е почти на 75% в Ангел, все още се Учи на нея, усеща разликите, които преди не можеше да долови, Истинската Любов, както знаете – ръжда не хваща, това е единствено Божествената Любов, вашата Нарцистична Любов ръждясва и остава само Нарцизма.

Вашият Баща-Бог.
15.12.2021 г


2 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *