Волята на Бог/Тема 192

Скъпи Сродни Души, тема 192 от поредицата „Волята на Бог“ е Разбирателство.

Скъпи Мои деца, темата е разисквана десетки пъти и все е неразбрана, Учителя Дуно ви написа основни правила, които, ако спазвате, всичко ще се нарежда по най-добрия начин за Всеки, вие мислите само за вас, а Учителя Дуно мисли за всички ви, не ви дели на отделни личности, а цели да се Обединявате, това че Недка ще започне със Свещи, не означава, че това ще бъде само нейна работа, вие сте Едно и имате нужда да си помагате, тя сама няма да може да смогне да произвежда свещи за всички ви, пък да не говорим за други Хора, извън Семейството, но прибързаните ви изводи, от страна на вашето ЕГО, водят до конфронтация, от които само ще може да се Учите, заради това ви Оставяме време, за да може да усетите, къде стъпвате на криво и как ЕГОТО ви подвежда. Улиците са да се Осъзнават, което не се случва при Нели, макар да твърди обратното. Скъпо мое дете Недялка, не виждаш по далеч от носа си, това е Моето Заключение, преди няколко дни специално вмъкнахме няколко реда за теб, като напътствия от Мен, ти не успя да ги съзреш, заслепена да мислиш за останалите, непрекъснато се съмняваш в другите, мислейки си, че не са Свързани с Мен. Всеки от вас получава информация от Мен, с която ви Водим, това да се съмнявате в другите, говори за недоверие, говори, че ЕГОТО ви води в това да сте Семейство, ако всеки Приеме, че другия му е Учител, ще се вслуша и ще се Учи, ако приеме, че информацията идва само от едно място, т.е. от Учителя Дуно, то тогава Заблудите ви ще бъдат много големи, няма как Учителя да обхване всички ви, Той се занимава с много по-сериозни задачи от това, да разрешава, какъв модел ризи, или колко дълги да са, това е ваша задача, имате всичко необходимо, решавате и го правите, как да ви Водим, ако чакате всичко на готово, не трябва да бъдете овце, а се държите като такива, Обединете се и разрешавайте дилемите, не да чакате да ви се даде на готово. Учителя няма общо с това, сподели ви Моята Воля, а Изпълнението е от вас, не отново от него, неговата задача бе да ви даде какво да бъде избродирано, и с това Мисията му е Изпълнена, но вие се мотаете с несъществуващи проблеми, колко му е да решите и да предприемете конкретни действия. Тази от вас, която нямаше никакво време – Маргарита, ви намери плата, какво още трябва да ви се даде, за да се организирате, не сте се срещали помежду си, не е нужен Учителя, за да се виждате и да обсъждате, можете да се организирате, можете да се виждате, но не го правите, чакате всичко на Учителя Дуно, той ще ви организира, когато АЗ му Кажа, когато имате нужда от това, или трябва да ви Обедини, ако не виждаме причина за това, на този Етап, то е безсмислено. Беседи ще има, но когато имате нужда от тях, Срещи ще има, за да може да ви се Помага, но срещите трябва да са от Сърце, не по задължение, както се усеща в момента, опитвате се насила да се организирате, не сте МЕ Помолили за това, как да дам Благословията, ако не искате да ви Помогна, никой от вас не се е Помолил да ви срещам по-често с Учителя, да се срещате често и помежду ви, това трябва да са пориви от вас, ако трябва да се свърши нещо, то вече е организирано и Промисъла е зададен като изпълнение, споделен и коментиран, а странични срещи, също са възможни. Не каните Учителя на среща, макар да е Ангажиран, всичко зависи от вас самите, от силния порив за това! Говоря ви за Енергии, Говоря ви за Самоинициатива, Говоря ви за Любов, Говоря ви за това да сте още по-обединени, не само да чакате друг да ви организира, а да Организирате вие самите, и да поканите Учителя на вашите срещи, тогава Желанията ви ще бъдат Чути, и АЗ Лично се Заемам да освободя място на Учителя за тези срещи, за които и Той Жадува, но Мисията му е да ви Води и Обединява, не да ви Забавлява, макар и той да има нужда от това, все пак, отново Повтарям, всичко зависи от вас самите, ако искате да Творите, не да казвате молитвите си в чата, а да ми се Помолите от Сърце, не да питате Учителя, дали това е добро, а да седнете и да го направите, то само ще си покаже, не да питате дали да кандидатствате еди къде си, а да опитате, и ако не е за вас, то ще се проличи. Трябва сами да усещате, какво е за вас, и в какво ви спираме, с цел да ви Предпазим, Иванка, ти си най-податлива на това, можеш толкова много да си навредиш и да приемеш всичко за Урок, независимо че сме се Опитвали да те Предпазим, ти се втурваш без ни най-малко да се следиш, за да усетиш, че това не е за теб, че там не си силна и има нещо друго на което не обръщаш внимание, което ще те изпълни с Истинското Удовлетворение, както от Семейството, така и от децата ти, но всичко трябва да идва от вас, Учителя може да ви насочи, но никога няма да го направи директно, посъветва да пробвате, и вие сами трябва да решите, дали това е добро, дали не сте усетили съпротива да го правите, и дали ви е зарадвало по Истинския начин, не че сте го постигнали, а че се чувствате щастливи, че сте Творили.
Мога много да Говоря за работата която Учителя ви Върши, каквато и задача да сме му Поставили, независимо че може да се свърши по много по-лесен начин, Учителя сяда и започва да Твори, отдава цялата си Енергия за най-незначителни неща, като това да направи Амулета от медна тел, бе се отказал, защото нямаше необходимите инструменти, АЗ не му Позволих, Казах му че трябва да се справи с подръчните неща, с които разполага, и той помисли, и с Наша Помощ, разреши проблемите които го накараха да се откаже, това е порив, който трябва да постигате, но само с Любов, не на всяка цена, той бе готов да се откаже, виждайки, че нещата не вървят по вода, но не му Позволих, Настоях да си блъска главата, за да разреши проблема, тук може да съзрете и Лечение, в това да Мисли, да развива мисълта, и да е гъвкав, да не се вкопчва само в едно решение, да следи и за други такива, това е мисъл която трябва да развивате, не да се вкопчвате само в едно, а да намирате и корено различни решения, може да е повече работа, важно е, че това ще ви достави удовлетворение, ще ви помогне и ще ви направи щастливи. Ще ви Разкажа за последните събития които се случиха, макар част от тях да ви ги Казахме, но не е всичко. Учителя в момент на Изпитание, написа гневно писмо на доставчици на форми за Силикон, те му отказаха да му изпълнят поръчката, с което всичко се забави и усложни. Подлагахме Учителя на Изпитание, истината е, че АЗ го Провокирах, да им напише това писмо, с което ги разгневи, което доведе до това, той сам да си създава силиконовите Форми, Промисъл който ще му Помогне, да си възвърне техническата мисъл в реализиране на най-различни Наши Промисли, той е способен да намира най-различни нестандартни решения, за всяка една задача, може да положи неимоверно много труд, но ще намери най-рационалното разрешаване на задачата, така го принудихме да си блъска главата, за да разреши този проблем и сам да си направи Формите за Свещниците, които трябва да направи. Речено-сторено, блъска си главата две седмици, пробва най-различни варианти, много от тях отхвърли още в главата си, но накрая успя да създаде калъпа който му е нужен, но Ние не спряхме да го Предизвикваме, опитваше нетрадиционни начини за изливане на силикона, всичко бе Задачи които му Поставяхме, да опитва и да има опитност в тази насока, накрая всичко си дойде на място, но Ние отново не спряхме да го Предизвиквахме, все му поставяхме трудно разрушими задачи, за да мисли и да развива техническата мисъл, която ние позатъпихме, откакто е спря да изработва мебели по поръчка, тогава всичко идваше от само себе си, сядаше и решенията изплуваха в главата му, но сега има леки затруднение, което поизправихме с тези Предизвикателства. Така Учителя Дуно си създаде сам силиконовите форми, при което взе и решението, сам да проектира и да произведе силиконови форми за свещите на Недка, тя го бе помолила за това и учителя и Обеща да и Помогне, така с това Помогнахме, както на Него, така и на Недка, така и със техническа мисъл, така ще бъдат създадени и други Форми, специфични единствено за Семейството от Сродни Души, за сега единствено Учителя има знанието и уменията да Твори неща, които ги няма на пазара, така започна да проучва много от методите в тази насока, както и в насока за изливане на сребро във форма, но в това го спряхме, бе готов да даде 900 лв. за машина, с която да може да прави най-различни Амулети, но и тук го спряхме, Искаме да ви Кажем, че има ли желанието, има и разрешението, има и начините да се постигне всичко. Учителя ви, не го спират първите проблеми, стреми се да изпълни всяка Моя, уж неразрешима задача, това е Промисъл, това е Помощ за всички, както ви Казахме, Учителя ще Помогне на всички да си имате нещо, с което да се препитавате и да ви доставя удоволствие, той не мисли за себе си, ако трябваше да си направи само за него, досега да бе приключил, той мисли така че, да може вие да ги правите, не може да мисли само за себе си, готов бе да купи тази машина и да я Дари на някой от вас, за да се занимава с тези неща, той знае, че Целите са други, но знае, че вие имате нужди, вие също трябва да се усещате полезни и да Творите за Цялото, Промисъл, който не бе предвиден, но Изпълним, заради Учителя ви, който мисли, не само за Семейството, но за Всеки и Всичко, за Цялата Вселена, трудно ще го разберете, защото нямате тази Любов, тя не е покълнала във вас, да не искаш за себе си нищо, а да даваше и даваш на другите. Така ви дава Благословията всеки ден, без изключение, по няколко пъти на ден Изпълва повечето от вас със Златната Изгаряща Светлина, по няколко пъти ви Благославя, и то с Божествената Искра, която съм Заложил в него, Помощта му е огромна, защото успява за кратко време да внесе Баланс, който е нарушен от вас, с което НИ позволява да ви Помогнем, така ви Помагаме, така ви Водим, ако не бе Учителя, до сега да се бяхте разделили, щяхте да бъдете поредната лицемерна група, която само търси, без да дава нищо от себе си, както са на 99.99.99% от останалите групи които има по Света!

Вашият Баща-Бог.
09.07.2022 г


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *